Защо имате нужда от експерти по регистриране на европейски патенти?

изобретение

Сигурно се интересувате като изобретател от възможностите за осигуряване на защита на вашите изобретения. Както при останалите видове патенти така и тук е необходимо да се вземат на фокус всички обстоятелства, които се отнасят до териториалния обхват на интелектуалната собственост. Днес ще представим по-обстойно необходимостта от осигуряването на експерти по европейски патенти, които могат да ви съдействат за осигуряването на една много по-ефективна и сигурна защита на изобретението ви в световен мащаб. Какво представлява европейския патент и какви видове са познати? Как може да бъде защитена идея или концепция от кражба, копиране или присвояване? Останете с днешната ни тема за да си изясните основните детайли по отношение на всички тези аспекти и предложения, които са водещи за реализирането на такъв тип защита.

Какво представлява патента?

Много изобретатели разглеждат патентоването на изобретение като форма на монопол върху определен интелектуален труд, който се дефинира като техническо изобретение, което има съответната промишлена приложимост. Най-важното, което е необходимо да се вземе под внимание са:

  • Форми на патентоване – издаване на патент върху изобретение или регистриране на полезен модел;
  • Срок – традиционната форма на закрила е с валидност максимум 20 години;
  • Процедурата по проверка и експертиза е сложна и може да продължи няколко години;
  • Не всички изобретения могат да бъдат патентовани.

Правата, които се дават на създателите на изобретения са достатъчно за да могат те да защитят труда си. Когато предстои взимането на решение, което е напълно съобразено с вашите интереси е препоръчително да се възползвате от професионални услуги. Консултантите са от онези, които биха ви подсигурили коректно и максимално бързо организиране на зоните по начин, който е напълно ефективен, сигурен и гарантиращ, че изобретението ви ще бъде защитено на високо ниво.

Обхват на закрила и цена?

патент

Експертите по европейски патенти определено са в състояние да ви помогнат в това да вземете правилното решение относно това да си осигурите една наистина сигурна закрила на вашето изобретение. Като цяло това, което е определящо да се вземе под внимание са всички онези детайли, които са в основата на:

  • Осигуряване на представителство;
  • Изготвяне на експертиза;
  • Извършване на точно описание на изобретението и ползите от него;
  • Определяне на пакета от претенции, които имат изобретателите към труда си;
  • Тълкуване на претенциите;
  • Международна закрила и други.

Съществена и ролята на специалистите, които са ангажирани с предоставянето на такива услуги. Когато предстои да вземете под внимание тези детайли то е определящо да се осигури коректно попълване на документите, които ще бъдат представени в Европейското патентно ведомство.

За да се регистрира европейски патент другото важно, което следва да знаете е, ч се касае за новост, някакъв тип изобретателска стъпка, промишлено приложимо техническо решение. Направете разлика между националните и международни (европейски) патенти. Преди всичко това би ви подсигурило яснота относно всички онези условия които са определящи за реализирането на вашето решение, което е определящо за постигането на оптимална защита.

Какво е единен европейски патент?

Един от най-често предпочитаните регистрации на изобретения са имено единния европейски патент. Причините за това се отнасят до факта, че защитата е с обхват от 31 държави, които са членки на Европейската патентна конвенция. Важно е да можете да се възползвате от такава регистрация, тъй като на практика си осигурявате повече оптимален обхват, който е значително по-мащабен от този, с който разполагате на местно ниво.

Единния портал за регистриране на практика оптимално гарантира на потребителите бързина и улеснена процедура за предоставяне на наистина добри условия за качествено изпълнение на изискванията, които следва да бъдат приложени с оглед спестяване на време както и допълнителни разноски. За да е още по-професионално изпълнена процедурата е необходимо да се възползвате от привилегията да наемете експерти – консултанти.