Предимства от наемане на опитен адвокат по интелектуална собственост

адвокат по интелектуална собственост

Защитата на интелектуална собственост придоби доста висока популярност у нас. Когато става въпрос за услуги, които се отнасят до правата ви на притежател на търговска марка, патент или друг тип интелектуална собственост е определящо да имате гаранции и сигурност що се отнася именно до осигуряването на адекватна правна рамка. Затова имате нужда от опитен адвокат по интелектуална собственост, който при необходимост да съдейства за това да се подсигурят по-ефективни, сигурни действия, които се отнасят именно да правната защита при констатирани нарушения върху патенти, търговски марки и други.

Защо е важен опита?

Когато говорим за качество на услугите не пренебрегвайте опита, който имат много специалисти, които предоставят консултантски и правни услуги, свързани с интелектуалната собственост. Както при физическите вещи така и тук често се касае за нарушения, кражби, присвояване и облагодетелстване за чужда сметка.

Ако и вие сте изобретател или сте творец с множество произведения на изкуството, музикални произведения, литературни трудове и други е добре да защитите правото си на притежател. А това най-лесно и законосъобразно се постига с регистрацията на съответното интелектуално право върху даден вид труд. Говорим за една законова обосновка, която реално ви дава:

  • Сигурност;
  • Защита;
  • Гаранции за финансова стабилност;
  • Извършване на всякакъв вид търговски дейности, които се отнасят именно до сключване на договори за използване на труда ви срещу съответното възнаграждение.

Много са перспективите, които получавате от това да се възползвате от опитен адвокат, който е специализиран в защита на интелектуална собственост. Това ще ви спести нерви, време, пари. Основателни са аргументите, които са решаващи за това да можете да си гарантирате една коректна правна рамка, благодарение на която изобретението ви или други вид труд са оптимално защитени от недобросъвестни действия.

Видове услуги

закон

Юристите по интелектуална собственост, които обикновено си партнират и със специализирани консултантски фирми предоставят пълен пакет от услуги, които ви гарантират персонална сигурност и защита. Най-често прилаганите са:

  • Регистрация на патент в страната;
  • Регистриране на полезен модел;
  • Защита от нелоялна конкуренция, която у нас е често срещана;
  • Оценка на нематериални активи;
  • Наблюдение на търговски марки с оглед на това да не бъдат пропуснати важни срокове за преригистрация;
  • Защита на авторски права и много други.

Определено списъка е по-дълъг, но това са основните видове услуги, на които можете да разчитате, когото се нуждаете от квалифицирана помощ, отнасяща се до подаване на изискуеми документи за регистриране и защита на всякакъв вид интелектуална собственост.

Освен това наред с предоставянето на услуги, които са с териториален обхват пределите на страната повечето опитни адвокати могат да ви съдействат и с представителство пред институциите на Европейския съюз, когато се касае за разширяване обхвата на действие на авторските ви права, марки, патенти и други в пределите на общността.

Защо адвокат?

Сигурно смятате, че след като има пакет от документи, които следва да се попълнят то можете и сами да се справите предвид, че сте достатъчно технически грамотни. Но реално не само самата документация е достатъчна за да се покрие коректно правната рамка на изискванията на патентните ведомства на страната или Еврозоната.

Адвокатите по интелектуална собственост са специализирани в това да ви предоставят пълен набор от услуги, които обхващат всеки един процес от консултация и изразяване на намерение за регистриране на даден вид интелектуална собственост до съдействие за регистрация както и гарантиране на правна защита при необходимост.

Предвид самата сложност на процедурата е необходимо да се вземат под внимание редица обстоятелства, които са определящи за това да се подсигурят по-добри условия за собственика на авторско право, търговска марка или патент да оперира с интелектуалната собственост по начин, който е финансово изгоден за него.