Какво е нужно да имате предвид при регистриране на патент?

изобретение

Защитата на изобретение има своята формулировка и тя се изразява именно в регистрирането на патент. В сайта на IPconsulting.BG можете да намерите много полезна информация, която ви разкрива всички ползи от това да сте правно фиксирани като единствен собственик, който има изключителни права върху труда си. на патентоване подлежат всички изобретения, които се разглеждат като промишлено полезни. Това могат да бъдат различни нововъведения, които са от съществено значение за осигуряването на по-ниски разходи в производствения цикъл или подобряване качествата на конкретния продукт, при чието изработване се прилага изобретението.

Как се регистрира патент?

Имайте предвид, че процедурата е особено сложна и изисква намесата на компетентни специалисти, които могат да ви гарантират точното спазване на правилата за изготвяне на експертиза, подаване на заявка както и управление. Спецификата при този тип интелектуална собственост е в това, че реално се касае именно за осигуряването на изключителен потенциал от възможности, които имат отношение към създаването на условия за защита, които са рамките на кратки срокове.

За да се регистрира патент у нас е логично да се спазва Българското законодателство и нормативната уредба, утвърдена от патентното ведомство. Що се отнася именно до самата процедура и стъпките, които се следват то имайте предвид, че става въпрос за следното:

 • Извършване на анализи и проучвания, които да докажат, че изобретението е единствено по рода си и няма аналог;
 • Изготвя се експертиза на база качествата и ползите от прилагането на изобретението;
 • Оформя се заявка за регистрация, в която се съдържат всички необходими реквизити, на които трябва да отговаря;
 • Заплащат се съответните такси, които са по тарифата на Патентното ведомство според вида на интелектуалната собственост, която желаете да защитите.

Добре за изобретателите е това, че могат да разчитат на професионална компетентна помощ, която напълно да отговори на вашите нужди и очаквания що се отнася именно до регистрирането на патент по всички правила.

Същност на консултантските услуги

патент

Има доста специфики и особености при извършването на регистрация на патент на изобретение. Имайте предвид, че не всяко, което вие считате за уникално и способно да бъде приложено в промишлеността може да бъде определено от експертите като такова за регистриране. Разполагате с изключителен потенциал да си спестите доста неволи и трудности именно като се възползвате от професионалните услуги на опитни консултанти, които са наясно с цялата процедура по извършване на анализи и експертизи, както и подготовката на документи, които следва да се представят при регистрирането на патент.

Списъкът с услуги, от които си струва да се възползвате се отнасят до:

 • Представителство пред Българското патентно ведомство;
 • Подпомагане процесите на регистриран на патент;
 • Изготвяне на експертизи и анализи;
 • Оформяне на заявки за регистриране на патент в Еврозоната;
 • Предприемане на всякакви видове процедури, които касаят изпълнението на процеса;
 • Предоставяне на процесуална защита в случай на нарушения на правото на единствен собственик на изобретението;
 • Изготвяне на договори, с които предоставете правото на ползване срещу съответната тарифа на предприемачи и други.

Консултантските услуги са изключително ценни като помощ, от която можете да се възползвате, защото реално те ви гарантират много добри условия за извличане на дивиденти от вашия труд.

Како представлява поддържане действието на интелектуалната собственост?

Като всеки друг вид интелектуална собственост и патента си има своя срок на валидност. За да се поддържа действието му се заплаща годишна такса. За да не изгубите правата, които имате върху патента на изобретение е необходимо в началото на всяка година да се внася съответната патентна такса.

И тук консултантите са особено полезни, тъй като те следят стриктно за тези срокове и съблюдават за извършването на плащания с цел да не бъде прекратен патента поради забравена за плащане такса. Разбира се имате възможност за възстановяване, но след плащане на съответните санкции, които да ви гарантират валидността.